5 Contoh Puisi Bahasa Jawa atau Geguritan dalam Berbagai Topik

5 Contoh Puisi Bahasa Jawa atau Geguritan dalam Berbagai Topik

 

memefloristbali.com Jakarta – Puisi dalam bahasa Jawa disebut dengan geguritan. Geguritan dapat diartikan sebagai seni atau sastra puisi yang dituliskan dengan bahasa Jawa dan biasanya dibacakan atau dituturkan dengan tembang yang indah.

Puisi bahasa Jawa atau geguritan ini sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka dan masih berbentuk kerajaan.

Awalnya, puisi bahasa Jawa ini hanya dapat dibuat oleh para pujangga-pujangga karena memiliki beberapa aturan tertentu yang harus dipatuhi.

Seiring berjalannya waktu, siapa saja dapat membuat puisi bahasa Jawa atau geguritan dengan berbagai referensi yang ada.

Dalam menyusun puisi bahasa Jawa, biasanya sang pembuat akan menggunakan kata bermajas dan menggunakan sastra Jawa yang sangat diperhatikan. Dengan begitu, para pembaca atau pendengar geguritan yang dituturkan, akan merasa terpukau karena kata-katanya yang terdengar indah.

Itulah sedikit penjelasan mengenai puisi bahasa Jawa atau geguritan. Jika kamu penasaran seperti apa puisi bahasa Jawa atau geguritan tersebut, bisa menyimak contoh-contohnya pada artikel ini.

Gusti

Gusti…

Dalem namung tiyang kang lemah

Kang boten saged mlampah piyambak

Gusti…

Dalem namung tiyang ingkang gampil gripil

Tansah kegoda kesenengan donya

Gusti…

Hamung siji panyuwunku

Tuntun dalem wonten ing margi kang padhang gusti

Duh Gusti…

Sekolahku

Sekolahanku…

Panggonan anggonku golek ilmu

Sekolahanku…

Diwulang dening bapak ibu guru

 

Sekolahanku…

Sinau, maca buku

Ing panggonan iki

Aku diajari supoyo karo wong tuwaku kudu bekti

 

Ing panggonan iki

Aku diajari marang kanca aja srei

Diparingi PR kanggo gladhen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

 

Aku percaya…

Sanajan abot kudu dilakoni

Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi

Kareben ngesuk dadi wong kang aji

Miguna tumprap bangsa lan nagari

 

Crita Marang Aku

Senajan ora mesthi bisa mungkasi

Lilakna aku andum donyamu

Kang kebak dening kaendahan

Sing durung kasunyatan

Aku duwekmu wengi iki

Iki ragaku

Iki sukmaku

Aku lila disiksa

Nganti ora ana sisa

5 Contoh Puisi Bahasa Jawa atau Geguritan dalam Berbagai Topik

Ibu

Ibu

Anakmu kang dak wanti wanti

Kang dak kawatirake

Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki

 

Iki anakmu

Kang durung isa nyenengke ibu

Kang durung bisa nyenengke keluarga

Kang isih dadi tanggunganmu ibu

 

Nanging ibu

Anakmu iki bakal banggakke ibu

Banggakke keluarga kabeh

Anakmu rak bakal nyerah bu

 

Kanggo nyekel lintang ana langit

Kang kadhang ditutup mendhung

Kang kadhang mripat wae wis ora bisa weruh

Nanging anakmu iki janji ibu

 

Kanggo Kanca

Biyen, tanganmu genggem tanganku

Biyen, pundakmu enek kanggo aku nangis

Biyen, guyumu nentremke atiku

 

Nanging saiki….

Tangan, pundak, guyumu ilang saka uripku

Kanca-kancaku kabeh, bayangna

Apa sajatining kahanan sajroning dunya

 

Yen ora ana welas lan asih

Ora ana uga kekancanan tanpa pamrih

Ing sakjroning manah atiku

Aku ngrasakna kepengin ngamuk wektu iku

 

Kanca lan kancaku

Elinga rasa atiku iki

Jaganen rasaning welas asih iki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *